Rolnictwo, to dziedzina, która dobrze oddziałuje na ekologię

W obecnych czasach ekologia, pełni szczególnie istotną rolę i bardzo często rozpoczynane są różne tematy, powiązane właśnie z ekologią, które mają na celu zachęcić do działania na rzecz polepszenia stanu ekologicznego, który jest wciąż obniżany poprzez otwieranie się rozmaitych obiektów przemysłowych, gospodarczych, ale także przez działalność człowieka. Wyjątkowo ważną funkcję realizuje dla ekologii rolnictwo, które też w określonym stopniu negatywnie wpływa na ekologię, dlatego że niszczy naturalny stan, na rzecz upraw rolnych. Jednak rolnictwo też szczególnie dogodnie oddziałuje na ekologię, dlatego że poprzez uprawę gleby i przeznaczanie jej na rozwój roślinności, natura utrzymuje się w dogodnej kondycji, jak również dzika zwierzyna, ma możliwość zdobywać pokarm z takich pól. Rolnictwo jest jednak w teraźniejszych czasach niesamowicie zmechanizowane i to niestety negatywnie oddziałuje na środowisko, dlatego że pojazdy rolnicze, wydzielają ogromną ilość spalin, która bardzo niekorzystnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Lecz mimo tego, ekolodzy znacznie bardziej popierają rozwój rolnictwa niż przemysłu, ponieważ to niekorzystne oddziaływanie także niesie ze sobą kwestie pozytywne, dlatego bilans w pewnym stopniu się wyrównuje, co jest bardzo istotne.
źródło: http://accurosumer.com.pl, http://dalar.com.pl, http://stamar.info.pl, http://ksiazkiokomunikacji.pl